Andre aktiviteter

Bønn

«Mitt hus skal være et bønnens hus» lærer Bibelen oss. Misjonssalen har egen bønnekomite som legger til rette for et aktivt bønnearbeid i menigheten. Bakerst i hovedsalen har vi en bønnekrukke der alle kan skrive lapper med bønneemner og legge i krukken. Innholdet på disse lappene blir bedt for i omtrent seks måneder. 

Hver onsdag 19:30 er det bønnemøte i Misjonssalen. Den 1. onsdagen i måneden er bønnemøtet utvidet til også å være et vitnemøte. Bønnemøtene på onsdagene er i lillesalen, der Kongebarna samles til søndagsskole på søndager. Du er alltid velkommen på disse samlingene. 

Hver søndag kl. 10:30 er det bønnemøte i bønnerommet. En fint måte å legge gudstjenesten og annet arbeid frem for Gud i bønn. 

 

Formiddagstreff

Siste onsdag i måneden er det formiddagstreff i Misjonssalen. Da samles en del mennesker til lunsj, sosialt samvær og andakt. Det er ofte personer med en relasjon til det internasjonale arbeidet i Misjonssambandet som blir invitert til å dele, men også andre personer deltar. 

 

Julemesse

Den 2. lørdagen i november er det julemesse. Dette er en festdag i Misjonssalen. Nesten hele året jobbes det for å legge til rette for en flott dag. I tillegg til salg av varer, mat og lodd arrangeres det to samlinger i løpet av dagen. En samling klokken 12 og den neste klokken 15. På samlingene er det andakt og sang. 

Ønsker du å levere varer til julemessa eller være selger den aktuelle dagen oppfordres du til å ta kontakt på epost til: misjonssalen@misjonssalen.net 

Powered by Cornerstone