Bønn

«Mitt hus skal være et bønnens hus» lærer Bibelen oss. Misjonssalen har egen bønnekomite som legger til rette for et aktivt bønnearbeid i menigheten. Bakerst i hovedsalen har vi en bønnekrukke der alle kan skrive lapper med bønneemner og legge i krukken. Innholdet på disse lappene blir bedt for i omtrent seks måneder. 

Hver onsdag 19:30 er det bønnemøte i Misjonssalen. Den 1. onsdagen i måneden er bønnemøtet utvidet til også å være et vitnemøte. Bønnemøtene på onsdagene er i lillesalen, der Kongebarna samles til søndagsskole på søndager. Du er alltid velkommen på disse samlingene. 

Hver søndag kl. 10:30 er det bønnemøte i bønnerommet. En fint måte å legge gudstjenesten og annet arbeid frem for Gud i bønn. 

Powered by Cornerstone